De OCT scan: Het netvlies nauwkeurig bekijken

Wat is een OCT?

De OCT laserscanner is een zeer geavanceerde techniek om kleine details van het netvlies zichtbaar te maken. Het onderzoek is weinig belastend en gaat snel. De optometrist kan direct na het onderzoek de uitslag met de patiënt bespreken.

Waar wordt een OCT voor gebruikt?

Macula Degeneratie
Macula Degeneratie is een oogaandoening waarbij er schade ontstaat aan de zogenaamde gele vlek (macula). Macula degeneratie wordt ook vaak ”slijtage of veroudering” van het netvlies genoemd. De OCT-scan maakt het mogelijk om deze oogaandoening in kaart te brengen. Bovendien kan nauwkeurig bepaald worden in welke lagen van het netvlies eventueel het vocht zich bevindt. Bepaalde afwijkingen worden door de OCT zichtbaar gemaakt.

Glaucoom
Ook bevat de OCT een speciaal scanprogramma voor glaucoom, waardoor opsporing van glaucoom in een veel vroeger stadium mogelijk wordt.

Glaucoom ontstaat ongemerkt, en is een veel voorkomende oogziekte waarbij schade aan het netvlies en de oogzenuw ontstaat. Dit leidt tot uitval van het gezichtsveld. De schade aan de oogzenuw kan niet meer worden hersteld. De belangrijkste factoren die de kans op glaucoom vergoten zijn: Verhoogde oogdruk; glaucoom in de familie; hoge bijziendheid; Prednisongebruik; verhoogde bloeddruk; hart en vaatziekten.