Syntonics lichttherapie

Optometrisch fototherapie, ook bekend als Syntonics lichttherapie, maakt gebruik van kleurvelden van het zichtbare licht. Syntonics vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en wordt daar al vanaf 1940 in de optometrie doeltreffend toegepast. De Syntonics lichttherapie is bedoeld om de balans tussen beide ogen te activeren en om het evenwicht tussen het willekeurig en onwillekeurig zenuwstelsel te regelen. Het wordt al meer dan 90 jaar in de optometrie gebruikt en is bewezen veilig en effectief te zijn.

Behandeling effectief bij…

Syntonics lichttherapie kan worden uitgevoerd als een op zich zelf staande behandeling. Hiernaast vindt u een lijst met mogelijke (oog)klachten welke wij met Syntonics kunnen verhelpen. Dat zou kunnen betekenen dat klanten die een prisma nodig hebben geen ‘’speciale prismaglazen’’ in de bril meer hoeven na deze lichttherapie. Vaak door gewenning van de prismaglazen kan men later niet meer zonder deze prismabril. Syntonics biedt daarbij een oplossing om op een natuurlijke methode van uw klachten af te komen.

Wat voor behandelingen?

Het is noodzakelijk, voordat met de lichttherapie wordt begonnen,  eerst een optometrisch onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt ook een zogenaamd functionele gezichtsveldmeting gedaan. In dit zichtveldtoestel zitten geïntegreerde camera’s die onder andere fixatie, oogbewegingen en de reactie van de pupil observeren.

Door een bepaalde tijd met een filter naar een van tevoren bepaald kleurveld te kijken wordt deze ‘kleurfrequentie’ geprojecteerd op de binnenkant van de ogen. Dit gebeurd op het meest kleurgevoelige deel van het netvlies, bij de kegeltjes. Hierdoor zullen de kleurvelden groter worden en de kleurgevoeligheid in het perifere gebied toenemen. Het gevolg is een vergroting van het visuele functieveld (dit is het zichtbare gebied inclusief het oriëntatieveld).

Wat zijn de resultaten?

Syntonics wordt voor verschillende doeleinden ingezet en gecombineerd. Het blijkt dat de Syntonics lichttherapie een positief effect kan hebben op: gemoedsveranderingen voor mensen met depressieve perioden, kalmerend effect bij hyperactiviteit of activerend bij vertraagd functioneren, vergroten van functioneel gezichtveld of verkleinen van te grote blinde vlekken, etc…

Dit alles kan ook een positieve uitwerking hebben op alle visueel-motorische taken op school, bij sportbeoefening en in het dagelijks leven. Of de lichttherapie aanslaat hangt af van de ‘integratie’. Om zeker te zijn dat deze ‘integratie’ blijvend is wordt na zes maanden een controle uitgevoerd en indien noodzakelijk een nabehandeling gegeven.

Nacontroles

Er vindt in de eerste maand een wekelijkse controle plaats. Vervolgens een controle na een maand, na vier maanden en dan na een half jaar. De eerste maand is het vaak nodig een mobiele Syntonics mee te nemen om thuis te gebruiken. De totale behandeling duurt ongeveer een jaar. In uitzonderlijke gevallen zijn soms meerdere (herhalings)behandelingen noodzakelijk. Om te kijken of de Syntonics lichttherapie voor u geschikt is vindt een vooronderzoek plaats.

Bij vragen over syntonic lichttherapie neemt dan gerust contact met ons op, of maak vrijblijvend een afspraak voor een intake gesprek.