Glaucoom screening

Glaucoom ontstaat ongemerkt, en is een veel voorkomende oogziekte waarbij schade aan het netvlies en de oogzenuw ontstaat. Dit leidt tot uitval van het gezichtsveld. De schade aan de oogzenuw kan niet meer worden hersteld. De belangrijkste factoren die de kans op glaucoom vergoten zijn: Verhoogde oogdruk; glaucoom in de familie; hoge bijziendheid; Prednisongebruik; verhoogde bloeddruk; hart en vaatziekten.

Preventieve screening zou een betere aanpak ter vermindering van het probleem zijn. Een tijdige opsporing van Glaucoom is dus noodzakelijk.

Glaucoom screening is een oogonderzoek dat glaucoom in een vroeg stadium kan opsporen. Een uitgebreide screening naar glaucoom omvat naast oogdrukmeting ook een nauwkeurige netvlies screening met de OCT-scan. Bij een OCT-scan wordt met geavanceerde techniek met behulp van lichtgolven een scan gemaakt. De scan maakt een dwarsdoorsnede van het netvlies of oogzenuw. Mocht er reden voor zijn dan kunnen wij u doorverwijzen naar de oogarts.